BNM: Două instituții bancare din Moldova au expunere maximă la riscul de credite

Activele celor 11 bănci din Moldova au înregistrat în nouă luni ale acestui an creștere, instituțiile financiare sunt destul de bine capitalizate, însă se confruntă cu unele probleme legate de nivelul creditelor neperformante, menținându-se tendința de diminuare a activității de creditare. constată Banca Națională a Moldovei (BNM) într-o analiză a situației financiară a sectorului bancar, notează mold-street.com.

De la supraveghere specială la supraveghere intensivă

Potrivit BNM, trei bănci, care dețin 64.7% din activele sectorului bancar, respectiv Moldova Agroindbank, Victoriabank și Moldindconbank se află sub supraveghere intensivă „până la soluționarea problemelor existente în aceste bănci”.

«În legătură cu modificările recente în legislație, supravegherea specială a fost substituită cu supravegherea intensivă până la soluționarea problemelor existente în aceste bănci. Pentru fiecare din băncile menționate, Banca Națională a creat comisii de supraveghere care analizează situația financiară, tranzacțiile, agenda organelor de conducere, participă la ședințele acestora, emite recomandări referitor la activitatea acestor bănci», se arată în analiză.

Pentru fiecare din băncile menționate, BNM a creat comisii de supraveghere care analizează situația financiară, tranzacțiile, agenda organelor de conducere, participă la ședințele acestora, emite recomandări referitor la activitatea acestor bănci. Băncile au fost obligate, după efectuarea unui studiu de diagnostic, să înlăture toate neajunsurile identificate până la finele anului 2016.

În luna august 2016, Moldova Agroindbank și Victoriabank au prezentat Băncii Naționale Planurile de acțiuni de remediere, care au fost examinate și avizate pozitiv.

De asemenea, în vederea asigurării transparenței acționarilor, Banca Națională monitorizează permanent respectarea de către acționari a exigențelor de calitate prevăzute de legislația Republicii Moldova.

BNM menţionează depre suspendarea unui grup de acționari ai Moldova-Agroindbank, care au acționat concertat și au deținut circa 41% din acțiunile băncii, fără a dispune de permisiunea prealabilă scrisă a BNM, precum și la suspendarea recentă pe aceleași motive a unui grup de acționari ai Moldindconbank care dețin o cotă substanțială în capitalul social al băncii, în mărime de 63.89%.

Situaţia din sector influenţată de criza economică din ţară

Potrivit BNM, activele totale ale sectorului bancar se ridică la 72.7 miliarde de lei, în creștere cu 5,7%, comparativ cu finele anului precedent. Portofoliul de credite brut, care constituie 50% în totalul activelor, s-a micșorat pe parcursul a nouă luni ale anului 2016 cu 4.8%. De asemenea, s-a redus și volumul total al creditelor noi acordate cu 12.3% faţă de perioada similară a anului precedent.

Micșorarea este cauzată de situația economică din țară, de lipsa cererii la credite, precum și de rata medie a dobînzii înaltă la credite, apreciază banca centrală.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *