Numărul turiștilor cazați în agropensiunile din Moldova a crescut în jumătate de an de trei ori

În ianuarie-iunie 2016 structurile de primire turistică colective cu funcţiuni de cazare au fost frecventate de 125,0 mii de turişti, din care 70,3 mii de turişti moldoveni (56,3% din total) şi 54,6 mii de turişti străini (43,7%). Comparativ cu ianuarie-iunie 2015 s-a majorat numărul de turişti cazaţi la structurile de primire turistică colective (+10,0%), pe seama creşterii acestuia la pensiuni turistice şi agroturistice de 3,1 ori, hoteluri şi moteluri (+24,2%), arată datele Biroului Naţional de Statistică informează (BNS). 

Totodată, s-a redus numărul de turişti cazaţi la structuri de odihnă (-29,4%), cămine pentru vizitatori (-27,9%), tabere de vacanţă pentru elevi (-15,4%), structuri de întremare (-8,8%).

Potrivit BNS, ponderi mai însemnate în numărul total de turişti străini cazaţi la structurile de primire turistică colective le-au revenit turiştilor din România (24,2%), Ucraina (14,0%), Federaţia Rusă (7,5%), Statele Unite ale Americii (6,9%), Germania şi Italia (cîte 4,3%), Turcia (3,8%), Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord (3,3%), Polonia (2,8%), Franţa (2,1%), Israel (2,0%), Bulgaria (1,7%), Olanda (1,5%), Austria (1,3%), Suedia şi Spania (cîte 1,0%), Georgia şi Republica Cehă (cîte 0,9%).

La structurile de primire turistică colective în ianuarie-iunie 2016 au fost înregistrate 550,0 mii de înnoptări, cu 6,8% mai puţin comparativ cu perioada corespunzătoare din anul 2015. Micşorarea numărului de înnoptări ale turiştilor este condiţionată de diminuarea acestora la tabere de vacanţă pentru elevi (-14,5%), structuri de întremare (-8,8%), hoteluri şi moteluri (-6,2%), cămine pentru vizitatori (-5,4%).

Din numărul total de înnoptări, 80,1% le revine înnoptărilor turiştilor moldoveni şi 19,9%-înnoptărilor turiştilor nerezidenţi.

În ianuarie-iunie 2016 durata medie de şedere a unui turist în structurile de primire turistică colective cu funcţiuni de cazare a constituit 5,4 zile, din care 7,3 zile — pentru turiştii moldoveni şi 3,0 zile — pentru turiştii nerezidenţi.

În ianuarie-iunie 2016 indicele de utilizare netă al capacităţii de cazare turistică în funcţiune pe total structuri de primire turistică colective a constituit 26,8%, inclusiv la cămine pentru vizitatori — 55,7%, structuri de întremare — 58,3%, hoteluri şi moteluri — 16,5%, structuri de odihnă — 10,2%, pensiuni turistice şi agroturistice — 9,3%, tabere de vacanţă pentru elevi — 21,5%.

Sursa: realitatea.md

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *