Unii angajați din Moldova vor primi locuinţe de serviciu

Mai multe categorii de angajaţi vor putea beneficia de locuințe de serviciu pe perioada exercitării atribuţiilor funcţionale. Un proiect de hotărîre în acest sens, a fost aprobat în ședința de astăzi a Guvernului, informează MOLDPRES.

Documentul prevede că de locuinţe de serviciu vor putea beneficia: deputaţii Parlamentului R. Moldova, miniştrii şi viceminiştrii, personalul didactic angajat în instituţiile de învăţămînt public, absolvenţii studiilor postuniversitare de rezidenţiat şi ai învăţămîntului mediu medical şi farmaceutic care, imediat după absolvire, se angajează conform repartizării în localităţi.

Printre beneficiari se numără şi „angajaţii cu statul special ai Ministerului Afacerilor Interne, angajaţii Centrului naţional Anticorupţie, procurorii, funcţionarii publici cu funcţii de conducere la nivel superior, în cazul transferului în interesul serviciului, ofiţerii de investigaţii, persoanele încorporate în serviciul civil şi angajaţii autorităţilor locale, la decizia Consiliului local”, se menţionează în proiect.

Astfel, cei care dețin o funcție sau practică o profesie ce le oferă dreptul de a primi locuință de serviciu, pot depune o cerere către angajator, însoțită de copia buletinului de identitate al solicitantului și al membrilor familiei, copia contractului de muncă încheiat cu angajatorul sau a Ordinului de numire în funcție, precum și informaţia privind existenţa sau lipsa bunurilor imobile înregistrate cu drept de proprietate pe teritoriul R. Moldova.

Locuinţele de serviciu se vor acorda persoanelor şi membrilor familiilor lor, dacă aceștia nu deţin o locuinţă în proprietate în aceeași localitate sau într-una din localitățile care se află în componența municipiului, orașului sau comunei, în care își exercită atribuțiile funcționale. „Solicitanții vor încheia un contract de locațiune cu angajatorul și vor achita chiria. Locuința va fi distribuită de o comisie, instituită de angajator, care va asigura respectarea normelor de acordare și folosire a locuințelor de serviciu, stabilite în Regulament”, se precizează în document.

După expirarea termenului de acţiune a contractului de locaţiune a locuinţei de serviciu, precum și în cazul rezilierii contractului de locațiune, locatarul şi membrii familiei sale urmează să elibereze locuinţa în termen de pînă la 3 luni, cu achitarea integrală a plăţilor.

Sursa: timpul.md 

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *