Căsătoriile în Moldova vor putea fi desfăcute de către organul de stare civilă

Căsătoria va putea fi desfăcută de către organul de stare civilă. Un proiect de lege în acest sens a fost adoptat astăzi în lectură finală de către Parlament.

Potrivit modificărilor operate în legislaţie, căsătoria va putea fi desfăcută în baza unui acord comun al soţilor, în cazurile în care între aceştia nu există litigii referitoare la partajul proprietăţii comune, la întreţinerea, educația şi domiciliul copiilor minori comuni sau cu referire la întreţinerea unuia dintre soți.

Totodată, dacă soţii au copii minori comuni şi nu au ajuns la un acord privind domiciliul, educația sau modul de întreţinere a acestora, sau în lipsa acordului la divorţ al unuia dintre soţi, desfacerea căsătoriei va avea loc pe cale judecătorească.

Noile modificări prevăd și completarea Codului de procedură civilă al Republicii Moldova cu un articol nou cu referire la depunerea documentelor prin intermediul Programului integrat de gestionare a dosarelor. Astfel, cererile de chemare în judecată, cererile de apel, de recurs, de revizuire, de eliberare a ordonanţelor judecătoreşti şi oricare alte cereri sau acte procedurale pot fi depuse în instanţa de judecată prin intermediul Programului integrat de gestionare a dosarelor, care este unic pentru întreg sistemul judecătoresc din Republica Moldova.

Prevederile ce se referă la circulaţia actelor procedurale prin intermediul Programului integrat de gestionare a dosarelor vor intra în vigoare odată cu crearea condiţiilor de implementare. Guvernul, în termen de 12 luni, va adopta actele normative necesare pentru implementarea modificărilor.

Картинки по запросу divort

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *